;
 

yooistanbul

?stanbul’un Kalbinde Ayr?cal?kl? Bir Ya?am

Starck imzal? benzersiz bir i? dekorasyon ile bezenmi? ?arp?c? bir manzaraya sahip ayd?nl?k ve modern mimari sayesinde, farkl? bir ya?am?n hayalini kurman?za art?k gerek kalmayacak. Hayat dolu bir ?ehir merkezinde olmas?n? isteyebilece?iniz her türlü lüks imkan?n?, ?ehrin tam ortas?nda fakat ke?meke?inden uzakta bir cennette bulabileceksiniz...

Detayl? bilgi i?in t?klay?n?z >

lokasyon

?ehrin Merkezinde Do?a ile ?? ??e

Tarihin kültür ba?kenti ?stanbul'un tam kalbinde; sanat galerileri, ??k restoranlar, sofistike butikler ve g?z al?c? bir gece hayat? ile ?evrili modern bir ya?am?n tam ortas?nda. Capcanl? ?ehrin g?be?inde, Ortak?y s?rtlar?nda, Bo?az’a sadece 5 dakika uzakl?kta. Her zaman bir par?as? olabilmeyi istedi?iniz her ?ey kap?n?zda. Bu ?ekime kar?? koyamayacaks?n?z.

Detayl? bilgi i?in t?klay?n?z >

Sizi Arayalım


Email, sms yolu ile bilgilendirilmek istiyorum.